Lapuebla de Labarca (Se-pan-gâ-gí: Lapuebla de Labarca; Basque: Lapuebla Labarka) sī Se-pan-gâ Euskadi Álava Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu lóng-chóng 882 lâng.

Lapuebla de Labarca
Kok-ka  Se-pan-gâ
Chū-tī siā-lí Euskadi
Séng Álava
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 882 lâng
  2007 nî