Lee Seung-man (Hân-kok-gí이승만李承晚 (Lí Sêng-boán); 1875 nî 3 goe̍h 26 ji̍t – 1965 nî 7 goe̍h 19 ji̍t) ia̍h I Seungman, sī Tāi-hân Bîn-kok ê tē-1, 2, 3-jīm chóng-thóng, jīm-kî sī 1948 nî 7 goe̍h 20 ji̍t kàu 1960 nî 5 goe̍h 3 ji̍t.

Lee Seung-man
이승만
Tāi-hân Bîn-kok Chóng-thóng
Jīm-kî
1948 nî 7 goe̍h 24 ji̍t – 1960 nî 4 goe̍h 26 ji̍t
Kè-jīm Yun Posun
Tāi-hân Bîn-kok Lîm-sî Chèng-hú Chú-se̍k
Jīm-kî
1947 nî 3 goe̍h 3 ji̍t – 1948 nî 8 goe̍h 15 ji̍t
Chêng-jīm Kim Gu
Tāi-hân Bîn-kok Lîm-sî Chèng-hú Tāi-thóng-léng
Jīm-kî
1919 nî 9 goe̍h 11 ji̍t – 1925 nî 3 goe̍h 23 ji̍t
Kè-jīm Park Eun-sik
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1875 nî 3 goe̍h 26 ji̍t(1875-03-26)
Tiâu-sián-kok Hwanghae P'yŏngsan
Kòe-sin 1965 nî 7 goe̍h 19 ji̍t 1965-07-19(58 hòe)
Bí-kok Hawaii Honolulu
Chhiam-miâ