Leng-phè-á

Leng-phè-á (Hàn-jī: 奶帕仔), mā thang kiò choè bū-lá-jià (Ji̍t-pún-gí: ブラジャー), sī kā cha-bó͘-lâng ê leng thiāⁿ leh ia̍h-sī am-khàm ê lāi-saⁿ pò͘.

1 ê chhīng pe̍h-sek leng-phè-á ê cha-bó͘-lâng.

Se-iûⁿ-sek ê leng-phè-á tī 1920 nî-tāi hoat-bêng, siōng toā ê cheng-chha sī ū 2 tè khok-á khàm leng-chhang.

Tô͘-phìⁿSiu-kái