Leonardo di ser Piero da Vinci (Vinci ê Leonardo, Piero ê Hāu-seⁿ, 1452 nî 4 goe̍h 151519 nî 5 goe̍h 2) , Italia Bûn-gē Ho̍k-heng sî-tāi ê gâu-lâng. I sī kí-hô-ha̍k-ka, kiàn-tio̍k-su, kang-têng-su, hoat-bêng-ka, kái-phó͘-su, tiau-khek-ka, oē-ka kiam im-ga̍k-ka. Tāi-chiòng bûn-hoà kā i tòng-chò "Ho̍k-heng Gâu-lâng" ê goân-sú tāi-piáu, sī 1 ê bû-só͘-put-lêng, chhòng-chok-la̍t bû-hān ê thian-châi. I ē-sái kóng sī se-hng sè-kài siōng kài chhut-miâ ê 1 ê oē-ka.

Âng hún-pit oē--ê siòng, 1512~1515 nî chó-iū, it-poaⁿ jīn-ûi sī ka-kī oē--ê.