Liân-tūi[1] (Eng-gí: regiment) sī chi̍t khoán kun-sū cho͘-chit tan-goân, tōa-sió kap ēng-tô͘ chin chē piàn-hòa, chiàu kok-ka kap kun-chéng ū ka-tī ê khoán-iūⁿ.

Nā Eng-kok kap Bí-kok lio̍k-kun lâi kóng, liân-tūi ē-té ê tan-goân sī tōa-tūi (battalion), ū sî chi̍t-ê liân-tūi ē-té ka-taⁿ siat chi̍t cho͘ tōa-tūi. Chē-ê liân-tūi ē-sài koh pian chò chi̍t-ê su-thoân.

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "聯隊". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).