Liû-hoà chúi-sò͘

Liû-hoà chúi-sò͘ (硫化水素, Eng-gí: hydrogen sulfide), hoà-ha̍k-sek H2S, sī chi̍t-ê liû-hông (S) goân-chú kap nn̄g-ê chúi-sò͘ (H) ê cho͘-ha̍p.

Liû-hoà chúi-sò͘