Lietuva ê tiúⁿ-ló-khu

Seniūnija (tī Bân-lâm-gí thang hoan-e̍k chò tiúⁿ-ló-khu, kàu-khu, ia̍h-sī hiong) sī Lietuva siāng ki-chân ê chi̍t chióng hêng-chèng-khu. Tiúⁿ-ló-khu ē-té it-poaⁿ iû chē-chē ê sió só͘-chāi chó͘-sêng, chia-ê só͘-chāi ū-ê sī chng-thâu, ū-ê sī tōa siâⁿ-chhī ê chi̍t pō͘-hūn.

Lietuva ê tiúⁿ-ló-khu

Hiān-tāi Lietuva ū 10 ê kūn, 60 ê chū-tī-thé, kap 546 ê tiúⁿ-ló-khu.

Chham-oa̍t siu-kái