Lietuva ê chū-tī-thé

Lietuva choân-kok pun chò saⁿ chân hêng-chèng-khu. Tē-it chân sī 10 ê kūn (Lietuva-gí: apskritis). Chia-ê kūn ē-té koh pun chò tē-jī chân ê 60 ê chū-tī-thé (savivaldybė),[1] ah chia-ê chū-tī-thé iū-koh chài pun chò tē-saⁿ chân ê tiúⁿ-ló-khu (seniūnija), chóng-kiōng ū chhiau-kòe 500 ê í-siōng.

Lietuva ê chū-tī-thé

Hiān-tāi Lietuva ū 9 ê chhī chū-tī-thé (miesto savivaldybė), 43 ê koān chū-tī-thé (rajono savivaldybė), kap 8 ê chū-tī-thé (savivaldybė).

Chham-oa̍t

siu-kái

Chham-khó

siu-kái
  1. Local Economic and Employment Development (Program); Organisation for Economic Co-operation and Development (April 2007). Baltic partnerships: integration, growth and local governance in the Baltic Sea Region. OECD Publishing. p. 75. ISBN 978-92-64-02928-6. 23 February 2011 khòaⁿ--ê.