Ludwig 3-sè (880 nî928 nî 6 goe̍h 28 ji̍t) sī Sîn-sèng Lô-má Tè-kok ê hông-tè, chāi-ûi kî-kan sī 901 nî 2 goe̍h 22 ji̍t kàu 905 nî 7 goe̍h 21 ji̍t. I mā sī Provence kap Italia kok-ông, ia̍h hông chheng chò Ludwig Sit-bêng-chiá.

Ludwig der Blinde
Sîn-sèng Lô-má Hông-tè
Sîn-sèng Lô-má Hông-tè
Chāi-ūi 901 nî 2 goe̍h 22 ji̍t905 nî 7 goe̍h 21 ji̍t
Chêng-jīm Arnulf von Kärnten
Kè-jīm Berengar 1-sè
Ông-sek Bosonids
Chhut-sì 880 nî
Kòe-sin 928 nî 6 goe̍h 28 ji̍t