Koān (Luxembourg Gú: kantounen; Hoat-gú: cantons; Tek-gú: kantone) sī Luxembourg kok-lāi ê tē-jī chân hêng-chèng-khu; lóng-chóng hun chò 12 ê koān.

Luxembourg ê 12 ê koān