Tek-gí

(Tùi Tek-gú choán--lâi)

Tek-gí (德語; Tek-bûn: Deutsch), ia̍h-kiò Tek-ì-chì-gí (德意志語), To̍k-it-gí (獨乙語), To̍k-e̍k-gí (獨逸語), To̍k-gí (獨語), sī thong-hêng tī Tek-kok, Ò-tē-lī, Sūi-se, Pe̍k-ní-gī, Liechtenstein, kap Luxembourg ê koaⁿ-hong gí-giân, sio̍k-î Se German gí-cho̍k. Deutsch chit-ê sû lâi-chū Tiong-sè-kí Tek-gí-hē giân-gú ê jîn-bîn (thioda, hêng-iông-sû: thiodisk), ì-sù tio̍h sī "peh-sèⁿ kóng ê giân-gú".

Tek-gí
Deutsch
Hoat-im [dɔʏtʃ]
Goân-chū kok-ka Tek-gí kok-ka
bú-gí sú-iōng-chiá 95 pah-bān
Gí-hē
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân

 Ò-tē-lī
 Pe̍k-ní-gī
 Tek-kok
 Liechtenstein
 Luxembourg
 Sūi-se


 Í-tāi-lī Bolzano Chū-tī Séng
Sêng-jīn ê
chió-sò͘ gí-giân
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 de
ISO 639-2 ger (B)
deu (T)
ISO 639-3 kok-chióng tāi-bé:
deu – German
gmh – Middle High German
goh – Old High German
gct – Colonia Tovar German
bar – Bavarian
cim – Cimbrian
geh – Hutterite German
ksh – Kölsch
nds – Low German
sli – Lower Silesian
ltz – Luxembourgish
vmf – Mainfränkisch
mhn – Mòcheno
pfl – Palatinate German
pdc – Pennsylvania German
pdt – Plautdietsch
swg – Swabian German
gsw – Swiss German
uln – Unserdeutsch
sxu – Upper Saxon
wae – Walser German
wep – Westphalian
hrx – Riograndenser Hunsrückisch
yec – Yenish
Glottolog high1289  High German
fran1268  Middle German
high1286  Upper German
Linguasphere 52-ACB–dl (Standard German)
52-AC (Continental West Germanic)
52-ACB (Deutsch & Dutch)
52-ACB-d (Central German)
52-ACB-e & -f (Upper and Swiss German)
52-ACB-h (émigré German varieties, including 52-ACB-hc (Hutterite German) & 52-ACB-he (Pennsylvania German etc.)
52-ACB-i (Yenish)
Totalling 285 varieties: 52-ACB-daa to 52-ACB-i
  Co-official and majority language
  Co-official, but not majority language
  Statutory minority/cultural language
  Non-statutory minority language

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Tek-gí ê pán-pún.
 
Wiktionary
Wiktionary ū Tek-gí ê pán-pún.
 
Wikibooks ū koan-hē Tek-gí ê kàu-châi kap soat-bêng-su.