Má-lâi poàn-tó só͘-chāi tī Tang-lâm-a, i-ê lâm pêng bóe sī A-chiu tāi-lio̍k ê siāng lâm tiám, hiān-chāi téng-bīn ū kok-ka Myanmar, Má-lâi-se-a kap Thài-kok.