Má-thài 12

Má-thài 12 (Eng-gí: Matthew 12), ia̍h Má-thài Hok-im Tē 12 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su lāi ê Má-thài Hok-im ê tē-12 chiuⁿ.

Má-thài 12
Su Má-thài Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok Sèng-keng
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 1
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Lōe-iôngSiu-kái

Pe̍h-ōe-jī ê choân-bûnSiu-kái

ChatSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Má-thài 12


Má-thài 12
Chiap-sio̍k
Má-thài 11
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Má-thài Hok-im
Kè-sio̍k
Má-thài 13