Má-thài 15 (Eng-gí: Matthew 15), ia̍h Má-thài Hok-im Tē 15 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su lāi ê Má-thài Hok-im ê tē-15 chiuⁿ.

Má-thài 15
Su Má-thài Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok Sèng-keng
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 1
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Lōe-iôngSiu-kái

Pe̍h-ōe-jī ê choân-bûnSiu-kái

ChatSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Má-thài 15


Má-thài 15
Chiap-sio̍k
Má-thài 14
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Má-thài Hok-im
Kè-sio̍k
Má-thài 16