Má-thài 25 (Eng-gí: Matthew 25), ia̍h Má-thài Hok-im Tē 25 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su lāi ê Má-thài Hok-im ê tē-25 chiuⁿ.

Má-thài 25
Su Má-thài Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok Sèng-keng
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 1
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Lōe-iôngSiu-kái

Pe̍h-ōe-jī ê choân-bûnSiu-kái

ChatSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Má-thài 25


Má-thài 25
Chiap-sio̍k
Má-thài 24
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Má-thài Hok-im
Kè-sio̍k
Má-thài 26