?Môa
Anguilla anguilla
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Actinopterygii
Bo̍k: Anguilliformes
A-ba̍k

Chham-khó lāi-bûn

Môa sī chi̍t-chióng gōa-hêng chhin-chhiuⁿ chôa ê hî-lūi, seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi sio̍k môa-ba̍k (Anguilliformes).

A-ba̍k kap kho

siu-kái

Anguilloidei a-ba̍k

 • Anguillidae
 • Heterenchelyidae
 • Moringuidae
 • Xenocongridae
 • Muraenidae
 • Myrocongridae

Nemichthyoidei a-ba̍k

 • Nemichthyidae
 • Serrivomeridae
 • Cyemidae

Congroidei a-ba̍k

 • Congridae
 • Muraenesocidae
 • Nettastomatidae
 • Nessorhamphidae
 • Derichthyidae
 • Ophichthidae
 • Macrocephenchelyidae

Synaphobranchoidei a-ba̍k

 • Synaphobranchidae
 • Simenchelyidae
 • Dysommidae