Môa-chhiok (麻雀) ia̍h bâ-chhiok sī chi̍t-khoán iû-hì, hoat-goân tī 19 sè-kí ê Tiong-kok, thang chò gi-niū ia̍h-sī poa̍h-kiáu. Môa-chhiok ū chin chē chióng ī-hoat, goân-chek-siōng ài tàu 4-ê lâng chiah ē-tàng ī.

Môa-chhiok jí-á

Siong-koanSiu-kái