Somdet Phra Boworn Rat Chao Maha Sura Singhanat (Thài-kok-gí: สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท, 1744 nî 11 goe̍h 1 ji̍t – 1803 nî 11 goe̍h 3 ji̍t), pún-miâ Bunma (บุญมา), sī Thài-kok le̍k-sú lāi-bīn Rattanakosin Ông-kok ê chi̍t ê jī-ông, 1782 nî kàu 1803 nî chāi-jīm.

Maha Sura Singhanat