Merneith, ia̍h ū siá chò Meryt-Neith, sī tāi-iok Chêng 2900 nî ê sī Kó͘-tāi Ai-ki̍p tē-it ông-tiâu sî-kî ê lú-ông. Tī Sakkara ê bōng-tē ū hoat-kiàⁿ kì i-ê miâ-hōe ê mi̍h-kiāⁿ, tùi chia ê chèng-kù, chhan-chhiūⁿ thài-iông-chûn (eng. solar boat), thang chi-chhî i sī chi̍t ūi ông-kun.

Chham-chiàu siu-kái

  • Joyce E. Salisbury (2001). "Meryt-Neith". Encyclopedia of women in the ancient world. ISBN 1-57607-585-0.