Eng-lí

(Tùi Mile choán--lâi)

Eng-lí (英里) ia̍h-sī mai (Eng-gú: mile), sī Bí-kok, Eng-kok, chêng Eng-kok si̍t-bîn-tē (殖民地) kap Eng-liân-pang (英聯邦) ê tn̂g-tō͘ tan-ūi.

Kán-lio̍k ū M, m, mi, ml, mil.

Tan-ūi choán-ōaⁿ

siu-kái

1 mai = 5,280 Eng-chhioh (英尺) = 63,360 Eng-chhùn ≈ 1609.344 kong-chhioh = 1.609344 kong-lí.

Chham-khó

siu-kái