Moâi (bê, moê; Hàn-jī: 糜), sī ēng khah chē--ê chúi kā (ia̍h-sī siok-bí), ū-sî-á chham kî-thaⁿ--ê liāu (pí-lūn chheⁿ-chhài, bah, han-chî, ō͘-á téng) chú--ê liāu-lí.

Ji̍t-pún--ê chhit-chháu-muâi

Chúi chió--ê kiò "khó-thâu-moâi"; chē--ê kiò "ám-moâi-á".