Mohammed Khodabanda (1531 nî1595 nî) sī Pho-su ê Shah, chāi-ûi kî-kan sī 1578 nî kàu 1587 nî.

Mohammed Khodabanda
Pho-su Shah
Pho-su Shah
Chāi-ūi 1578 nî kàu 1587 nî
Phoè-ngó͘ Khayr al-Nisa Begum
Ông-sek Safavid ông-tiâu
Chhut-sì 1531 nî
Kòe-sin 1595 nî