Motorola Mobility

Motorola Mobility Holdings, Inc. (NYSEMMI), chá-chêng sī Bí-kok Motorola ê hêng-tōng thong-sìn pō͘-mn̂g. 2011 nî 1 goe̍h ê sî-chūn tùi bó-kong-si hun chhut, 8 goe̍h koh bē hō͘ Google.