Google (NASDAQGOOG) sī 1 keng Bí-kok kong-si, mā sī in ê kiám-sek ian-jín ê miâ. Google kong-si tī 1998 nî 9 goe̍h sêng-li̍p, thâu-khí-seng sī 1 keng su-jîn kong-si, chhòng-pān-jîn sī 2 ê Stanford Tāi-ha̍k ê gián-kiù-seng, Larry Page kap Sergey Brin. In hoat-bêng 1 chióng hun-sek bāng-ia̍h koan-liân-sèng (relevance) ê sin hong-hoat. Kong-si tī 2004 nî 8 goe̍h chiūⁿ-chhī, chóng-pō͘ siat tī Ka-chiu, Mountain View.[1][2]

Google ê phiau-á

2006 nî Google iok-lio̍k ū 6800 ê oân-kang. Hiān-jīm ê CEOEric Schmidt.

Google ê kong-si bûn-hoà bô tiōng-sī hêng-sek-chú-gī, pí-lūn bô iau-kiû tio̍h chhēng se-bí-lo͘h siōng-pan, jīn-ûi bô "chò pháiⁿ" (doing no evil) oân-ná ē-tàng thàn toā chîⁿ, kó͘-lē oân-kang poah 20% ê siōng-pan sî-kan bú ka-kī ū chhù-bī ê kè-e̍k, téng-téng.

  1. Brin, Sergey; Page, Lawrence (1998). "The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine" (PDF). Computer Networks and ISDN Systems. 30 (1–7): 107–117. doi:10.1016/S0169-7552(98)00110-X.  Unknown parameter |citeseerx= ignored (help)
  2. Barroso, L.A.; Dean, J.; Holzle, U. (April 29, 2003). "Web search for a planet: the google cluster architecture". IEEE Micro. 23 (2): 22–28. doi:10.1109/mm.2003.1196112. We believe that the best price/performance tradeoff for our applications comes from fashioning a reliable computing infrastructure from clusters of unreliable commodity PCs.