Musasimurayama-chhī

Musasimurayama-chhī (武蔵村山市 Musasimurayama-si) sī Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘ ê siâⁿ-chhī, ū jîn-kháu 70,065.

Musasimurayama-chhī ê ūi-tì

Chham-khóSiu-kái