Ûiⁿ Bêng-chì

(Tùi N̂g Bêng-chì choán--lâi)

Ûiⁿ Bêng-chì (Hàn-jī:黃明志; Eng-gí: Namewee; 1983 nî 5 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì ) sī Má-lâi-se-a ê cha-po͘ chhòng-chok koa-chhiú. Cho͘-che̍k Tiong-kok Hái-lâm. Ùi Tâi-oân Bêng-thoân Tāi-ha̍k tāi-chiòng thoân-pò͘ ha̍k-hē pit-gia̍p.

Namewee 2016 2.jpg

Ûiⁿ Bêng-chì goân-té sī bāng-lō͘ téng ê koa-chhiú.