N̂g Sûn-chheng (黃純青; 1875 nî 1 goe̍h 24 ji̍t1956 nî 12 goe̍h 17 ji̍t) sī Tâi-oân ê chèng-tī-ka, chu-pun-ka, kiam si-jîn. I tī 1895 nî ê sî chham-ka kòe It-bī Chiàn-cheng, tāi-seng sī sûi Tâi-oân Bîn-chú-kok tùi-khòng Ji̍t-kun, Bîn-chú-kok pāi--khì liáu-āu, i tī Saⁿ-kak-éng tē-hng î-chhî pó-an. 1897 nî, i hō͘ chóng-tok-hú phài chò Chhiū-nâ-khu ê khu-tiúⁿ, tè-bé ia̍h chò kòe Eng-ko-chng ê chng-tiúⁿ, Tâi-pak-chiu ê hia̍p-gī-hōe-oân kap Tâi-oân Chóng-tok-hú Phêng-gī-hōe-oân téng khang-khòe.

Ng Sun-chheng (Jin-bun Hoe-chui).jpg

Chiàn-āu pat chò Tâi-oân-séng Bûn-hiàn Úi-oân-hōe ê chú-jīm úi-oân.

Ka-cho̍kSiu-kái

Sûn-cheng ê khan-chhiú sī Chiu Tān (周但), in-ê tióng-lâm sī N̂g Kip-sî, chhù-lâm N̂g Hông-sî, sam-lâm N̂g Tek-sî; tióng-lú sī N̂g Chhiu-tho, chhù-lú sī N̂g Chhiu-eng, sam-lú sī N̂g Chhiu-iàn. Sun-á chi it sī ōe-ka N̂g Chó-chó.

Chham-chiàuSiu-kái

  • 臺灣人士鑑. 臺灣新民報社. 1934.