Nagaland

Ìn-tō͘ tang-pak-pō͘ ê pang

NagalandÌn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Kohima, 1963 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 258 bān ê jîn-kháu.

Nagaland ê ūi-tì.