Nakagawa Kenzô (中川 健藏, なかがわ けんぞう, 1875 nî 7 goe̍h 16 - 1944 nî 6 goe̍h 26) sī Ji̍t-pún koaⁿ-liâu, chèng-tī-ka; pat chò kòe Tâi-oân Chóng-tok kap kùi-cho̍k-īⁿ gī-goân.

Nakagawa Kenzô
Kán-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1875 nî 7 goe̍h 16 ji̍t
Sí-bông 1944 nî 6 goe̍h 26 ji̍t
Hòe-sò͘ 69 hòe bōe-móa
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-áNiigata-koān Sadô-kūn Hatanô-teng, hiān-sî ê Sadô-chhī
Tâi-oân chóng-tok
Chiūⁿ-jīm chêng chit-bū

Móa-thih lí-sū

Tang-kiaⁿ-hú ti-sū

Bûn-pō͘ chhù-koaⁿ
Chiūⁿ-jīm 1932 nî 5 goe̍h ? ji̍t
Sià-jīm 1936 nî 9 goe̍h 1 ji̍t
Chāi-jīm sî-kan 4 nî 3 kò͘ goe̍h
Sià-jīm āu chit-bū

Kùi-cho̍k-īⁿ thek-soán gī-goân

Tāi Ji̍t-pún Hâng-khong chóng-chhâi
Chêng-jīm Minami Hirosi
Āu-jīm Kobayasi Seizô

Chhut-sin

siu-kái

Nigata-koān Sado-kūn Hatano-teng Sanguu-chhoan, Yamamoto Tenjiuro ê tē-jī hāu-siⁿ.

Keng-le̍k

siu-kái

Sí-bông

siu-kái

Nî-phó͘

siu-kái