Naresuan (Thài-kok-gí: นเรศวร, 1555 nî  – 1605 nî ) sī Thài-kok le̍k-sú lāi-bīn Ayutthaya Ông-kok ê kok-ông, 1590 nî kàu 1605 nî chāi-ūi. Muay Thai sī i hoat-bêng--ê.

Naresuan