Natanz Kūn (Pho-su-gí: شهرستان نطنز) sī Iran Isfahan Séng ê chi̍t ê kūn (shahrestan).

Natanz Kūn
شهرستان نطنز
—  Shahrestan  —

Kok-ka  Iran
Séng Isfahan Séng
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 43,977 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 51.867 lâng

Pang-bô͘:Isfahan Séng Pang-bô͘:Natanz Kūn