Iran ê kūn hō-chò shahrestan (Pho-su-gí: شهرستان‎‎ šahrestân) sī jī-kip hêng-chèng-khu, tī it-kip hêng-chèng-khu ostan (séng) ê ē-kha. Múi-chi̍t ê kūn iū-koh pun chò chì-chió chi̍t ê bakhsh (koān). Tián-hêng ê kūn it-poaⁿ ū hâm siâⁿ-chhī (شهر šahr) kap dehestan (دهستان dehestân; hoan-e̍k chò hiong), ah chiah koh pun chò kúi-nā ê sio-óa ê chng-thâu.

Iran choân-kok só͘-ū ê kūn