Bakhsh (Pho-su-gí: بخش‎‎, baxš) sī Iran ê chi̍t chióng hêng-chèng-khu. Sui-jiân ū-tang-sî-á ē hoan-e̍k chò "kūn", m̄-koh hoan-e̍k chò koān (縣) pí-kàu chún-khak. Tī Iran kok-lāi, múi-chi̍t ê ostan (séng) ū kúi-nā ê shahrestan (kūn), ah múi-chi̍t ê shahrestan iū-koh ū kúi-nā ê bakhsh.