Nikephoros 1-sè (Hi-lia̍p-gí: Νικηφόρος Α´, 750 nî  – 811 nî 7 goe̍h 26 ji̍t) ia̍h Nicephorus 1-sè (Latin-gí: Nicephorus I), sī Tang Lô-má Tè-kok ê hông-tè, chāi-ûi kî-kan sī 802 nî kàu 811 nî.

Nikephoros 1-sè
Tang Lô-má Tè-kok Hông-tè

Nikephoros 1-sè
Tang Lô-má Tè-kok Hông-tè
Chāi-ūi 802 nî 10 goe̍h 31 ji̍t–811 nî 7 goe̍h 26 ji̍t
Ông-sek Nikephoros Ông-tiâu
Chhut-sì 750 nî
Kòe-sin 811 nî 7 goe̍h 26 ji̍t