Oân It-kî (袁一琦; 2000 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team HII ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Sù-chhoan-séng Tek-iông-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Oân It-kî
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 袁一琦
Lô-má-jī Yuán Yīqí
Chhiok-hō Yoki
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Sù-chhoan-séng
Chhut-sì 2000 nî 3 goe̍h 19 ji̍t 2000-03-19(22 hòe)
 Tiong-kok Sù-chhoan-séng Tek-iông-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48