Orpheus-chú-gī (gē-su̍t)

Orpheus-chú-gī (Eng-gí: Orphism), ia̍h sī Orpheus Li̍p-thé-chú-gī (), sī Li̍p-thé-chú-gī sî-kî ê gē-su̍t ūn-tōng, choan-chù tī thiu-siōng kap Iá-siù-phài ê ēng-sek.