Overijssel Séng (Hô-lân-bûn: Provincie Overijssel) sī Hô-lân tang-pō͘ ê séng-hūn; séng-hōe siat tī Zwolle. Choân séng jîn-kháu 1,113,529 lâng.

Provincie Overijssel
Overijssel Séng
 Hô-lân
Overijssel ê séng-hui
Séng-kî Séng-hui
Overijssel ê ūi-tì só͘-chāi
Séng-hōe Zwolle
Siōng-tōa to͘-chhī Enschede
Lú-ông choan-goân
Chong-kàu (1999) Sin-kàu (32%)
Kong-kàu (27%)
Bīn-chek
• lio̍k-he̍k
• chúi-he̍k

3,327 km²
94 km²
Jîn-kháu (2006)
• Chóng-jîn-kháu
bi̍t-tō͘

1,113,529
335/km²
Séng-koa Aan de rand van Hollands gouwen
ISO NL-OV
Bāng-chām www.overijssel.nl