Pa-lí Tē-hā-thih 1-hō Soàⁿ

Pa-lí Tē-hā-thih 1 hō-soàⁿ (Hoat-gí: Ligne 1 du métro de Paris) sī Pa-lí Tē-hā-thih ê lō͘-soaⁿ.

Pa-lí Tē-hā-thih 1-hō Soàⁿ
Paris Metro 1.svg
Ki-pún chu-liāu
Êng-ūn tē-khu 6 hiong-tìn (Pa-lí, Puteaux,
Neuilly-Sur-Seine, Courbevoie,
Saint-Mandé, Vincennes)
Só͘-sio̍k hē-thóng Pa-lí Tē-hā-thih

Chhia-chāmSiu-kái

Kāng 25 chhia-chām.

      Chhia-chām Sóo-chāi Lōo-soàⁿ
  o   La Défense
Grande Arche
 
Puteaux   
   
  
    Esplanade de la Défense   Courbevoie
Puteaux
    Pont de Neuilly Neuilly-sur-Seine
    Les Sablons Neuilly-sur-Seine
  o   Porte Maillot
Palais des Congrès
16 khu
17 khu
  
    Argentine 16 khu
17 khu
  o   Charles de Gaulle — Étoile
Grand Palais
8 khu
16 khu
17 khu
   
  
    George V
George V
8 khu
  o   Franklin D. Roosevelt
Franklin D. Roosevelt
8 khu   
  o   Champs-Élysées — Clemenceau
Champs-Élysées — Clemenceau
8 khu   
  o   Concorde
Concorde
1 khu
8 khu
   
    Tuileries
Tuileries
1 khu
  o   Palais Royal — Musée du Louvre
Palais Royal — Musée du Louvre
1 khu   
    Louvre — Rivoli
Louvre — Rivoli
1 khu
  o   Châtelet
Châtelet
1 khu
4 khu
     
   
  
  o   Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
4 khu   
    Saint-Paul
Le Marais
4 khu
  o   Bastille
Bastille
4 khu
11 khu
12 khu
   
  o   Gare de Lyon 12 khu   
  
   
ter Bourgogne
TGV
  o   Reuilly — Diderot
Reuilly — Diderot
12 khu   
  o   Nation
Nation
11 khu
12 khu
    
  
    Porte de Vincennes
Porte de Vincennes
12 khu
20 khu
   
    Saint-Mandé
Saint-Mandé
Saint-Mandé
    Bérault
Bérault
Saint-Mandé
Vincennes
    Château de Vincennes 12 khu
Vincennes


Renamed stationsSiu-kái

Date Old name New name
1920 5 27 Alma Chām George V
5 May 1931 Reuilly Chām Reuilly-Diderot
20 May 1931 Champs-Élysées Champs-Élysées – Clemenceau
26 April 1937 Tourelle Tourelle – Saint-Mandé
6 October 1942 Marbeuf Marbeuf – Rond-Point des Champs-Élysées
30 October 1946 Marbeuf – Rond-Point des Champs-Élysées Franklin D. Roosevelt
25 May 1948 Obligado Argentine
1970 Étoile Charles-de-Gaulle – Étoile
1989 Palais Royal Palais Royal – Musée du Louvre
1989 Louvre Louvre – Rivoli*
1997 Grande Arche de la Défense La Défense
26 July 2002 Saint-Mandé – Tourelle Saint-Mandé

See alsoSiu-kái

ReferencesSiu-kái

External linksSiu-kái