Pak-Holland Séng

(Tùi Pak Hô-lân choán--lâi)

Pak-Holland Séng (Hô-lân-bûn: Provincie Noord-Holland) sī Hô-lân sai-pak-pō͘ ê séng-hūn; séng-hōe siat tī Haarlem. Choân séng jîn-kháu 2,606,584 lâng.

Provincie Noord-Holland
Pak-Holland Séng
 Hô-lân
Noord-Holland ê séng-hui
Séng-kî Séng-hui
Noord-Holland ê ūi-tì só͘-chāi
Séng-hōe Haarlem
Siōng-tōa to͘-chhī Amsterdam
Lú-ông choan-goân
Chong-kàu (1999) Kong-kàu (18%)
Sin-kàu (8%)
I-su-lân-kàu (8%)
Bīn-chek
• lio̍k-he̍k
• chúi-he̍k

2,670 km²
1,421 km²
Jîn-kháu (2006)
• Chóng-jîn-kháu
bi̍t-tō͘

2,606,584
976/km²
Séng-koa Ik houd van het groen in je wei
ISO NL-NH
Bāng-chām www.noord-holland.nl