Pe̍h-phôe-su

Pe̍h-phôe-su (白皮書) sī kū-iú khoân-ui-sèng ê pò-kò ia̍h-sī chí-tō-sèng ê bûn-pún, the̍h-lâi chhián-su̍t, kái-koat kap koat-chhek; tī chèng-hú kap siong-gia̍p léng-he̍k lóng ū siong-koan ê èng-iōng.