Pe̍k-hó͘ ê ang-á

Pe̍k-hó͘ (白虎) sī Tiong-kok sù-siōng ê kî-tiong chi̍t ê.

Sai-hng Chhit SiùSiu-kái

siù miâ Hàn-jī tāi-piáu chheⁿ miâ
15 Khe Eta Andromedae
16 Lô͘ Beta Arietis
17 Ūi 35 Arietis
18 Báu Alcyone
19 Pit Ain
20 Chu Meissa
21 Sim Alnitak