Sù-siōng (四象), tī E̍k-keng lāi, sī thài-iông (太陽), thài-im (太陰), siáu-iông (少陽) kap siáu-im (少陰).

thian-bûn-ha̍k lāi, kóng ê sī Chheng-liông, Hiân-bú, Pe̍k-hó͘ kap Chu-chhiok.