Pek-ha̍p (lūi-hêng)

Pek-ha̍pACG hām tông-jîn (同人) sió-soat--ê kài-liām ia̍h-sī chhòng-chok lūi-hêng, chí cha-bó͘ sio ài--ê koan-hē, tùi Ji̍t-pún khí-goân--ê (Ji̍t-pún-oē: 百合 (ゆり), ISO 3602: yuri). Kah-ì á-sī him-sióng pek-ha̍p--ê lâng, hō-choè "pek-ha̍p-khóng" (-コン).

Oē pek-ha̍p--ê bàng-gah tô͘

Le̍k-sú

siu-kái

"Pek-ha̍p" chit-ê sû ê lâi-goân siōng phó͘-phiàn ê kóng-hoat sī 1971 nî, lâm-tông-sèng-ài cha̍p-chì Chiûⁿ-bî-chok ê pian-chip I-têng Bûn-ha̍k hoat-iông--ê, ài kā pek-ha̍p-chok tòng-chò lú-tông-sèng-ài ê ì-sù.