Pek-lîm Tē-hā-thih (Berliner U-Bahn) sī Pek-lîm ê kong-kiōng ūn-su tē-hā-thih. Liân Siâⁿ-chhī Khoài-sok Thih-lô͘. Kî-thaⁿ Chhia-lō͘ tiān-chhia keng-êng tī siâⁿ-chhī e tang-pêng.

U-Bahn Berlin
Ki-pún chu-liāu
Só͘-iú-chiá Pek-lîm Ūn-su Kong-si
Êng-ūn tē-khu Pek-lîm
Chhia-chām 170
Bāng-chām BVG.de - Homepage
Ho̍k-bū
Êng-ūn tan-ūi Pek-lîm Ūn-su Kong-si
Le̍k-sú
Ki-su̍t
Kúi-tō piau-chún 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Nollendorfplatz Chām