Perm-kí

(Tùi Perm-kì choán--lâi)

Perm-kí (Eng. Permian) Hàn-bûnJī-tia̍p-kí (二疊紀), sī chi̍t toāⁿ tē-chit sî-tāi, sî-kan sī tāi-iok 299 kàu 251 Ma (pah-bān nî chêng), sī Kó͘-seng-tāi ê siāng boé kí. Tī Perm-kí í-chá sī Karbon-kí; koè-āu sī Trias-kí.

"Perm" chit-ê miâ sī tùi Lō͘-se-a ê tē-miâ "Perm Khu" (Пе́рмский край, Permsky kray) só͘ hō.