PershoreLiân-ha̍p Ông-kok Eng-lân Tōa-khu Worcestershire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu (civil parish).

Pershore
Pershore
—  Bîn-chèng kàu-khu  —

Pershore is located in Worcestershire
Pershore
Pershore
Pershore tī Worcestershire ê ūi-tì
Chú-khoân-kok  Liân-ha̍p Ông-kok
Chó͘-sêng-kok  Eng-lân
Tōa-khu
Kūn Worcestershire
Bāng-chām http://pershorepage.com


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Pershore

Pang-bô͘:Worcestershire ê bîn-chèng kàu-khu