Phó͘-ló͘-se Ông-kok

(Tùi Phó͘-ló͘-su Ông-kok choán--lâi)

Phó͘-ló͘-se Ông-kok (普魯西王國, Tek-gí: Königreich Preußen), ia̍h ū kóng Phó͘-kok (普國)[1], Pho͘-lō͘-se-a[2], Pò͘-lō͘-su (布路斯)[3], sī chi̍t-ê German ông-kok, tùi 1701 nî kàu 1918 nî chûn-chāi, sī 1871 nî liáu-āu Tek-ì-chì Tè-kok ê chhōa-thâu. Ông-kok ê kok miâ sī tùi Phó͘-ló͘-se lâi-ê; thóng-tī ông-kok ê tiong-sim sī Brandenburg.

Phó͘-ló͘-se Ông-kok
Königreich Preußen
1701 nî–1918 nî
Phó͘-ló͘-se kî-á
kî-á
Phó͘-ló͘-se
bûn-chiong
Kok-koa: Preußenlied
"Phó͘-ló͘-se ê koa"
Ông-ka siōng-koa:
"Heil dir im Siegerkranz"
"Bān-soè sèng-lī-chiá ê ông-koan"
Siú-to͘
Koaⁿ-hong gí-giân Tek-gí
Chèng-hú kun-chú chè-tō͘
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1701 nî
• Pang-hoāi
1918 nî

Chham-khó

siu-kái
  1. Tân Chheng-tiong (1927-02) Chi̍t tih chi̍t tih ê chuí. Kòa-chhài chí.
  2. "Lūn Tek-kok". Tâi-oân Kàu-hōe-pò. 371. 1916. 
  3. John Macgowan (1883). "Prussia". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.