Phó͘-thong-oē (普通話) sī Tiong-kok kui-tēng ê Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí pán-pún, kah Tâi-oân ê kok-gí ū chi̍t-kóa-á bô-kâng.

Phó͘-thong-ōe
普通话
Hoat-im /pʰùtʰʊ́ŋxwâ/
Goân-chū kok-ka  Tiong-kok
Sú-iōng tē-khu Tiong-kok tāi-lio̍k
Gí-hē
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân  Tiong-kok
 Liân-ha̍p-kok
Koán-lí ki-kò͘ Kok-ka Gú-giân Bûn-jī Kang-chok Úi-oân-hōe
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cmn
ISO 639-6 cosc