Phû-tô-thn̂g

(Tùi Phô-tô-thn̂g choán--lâi)

Phû-tô-thn̂g (Eng-gí: glucose), sī chi̍t chióng tan-thn̂g, sī sè-pau ê lêng-liōng lâi-goân chi-it. Phû-tô-thn̂g sī kng-ha̍p-sêng chok-iōng ê sán-bu̍t, mā-sī sè-pau ho͘-khip ê khí-thâu bu̍t-chit. Phû-tô-thn̂g ū nn̄g chióng li̍p-thé ī-kò-bu̍t, L-hêng chham D-hêng, kî-tiong "D-phû-tô-thn̂g" kha-sī tī seng-bu̍t thé-lāi chok-iōng ê khóan-sek, ē-sái tī thn̂g-kái chok-iōng hō͘ tāi-siā.

Phû-tô-thn̂g ê hòa-ha̍k kiat-kò͘.