Pho͘-lí-lóng

Pho͘-lí-lóng[1] (Eng-gí: polystyrene; PS) he̍k-chiá pó-lē-liông, mā kiò chhó, sī chi̍t khoán ha̍p-sêng ê phang-hiong-lūi (aromatic) thòaⁿ-chúi (hydrocarbon) chū-ha̍p-bu̍t (polymer), i-ê tan-théstyrene. Pho͘-lí-lóng thang sī ngē-chit ia̍h pho-chit--ê, sǹg sī siāng phó͘-phiàn ê chi̍t khoán sok-ka lūi châi-liāu.

Expanded polystyrene foam dunnage.jpg

Chham-chiàuSiu-kái

  1. "Góa bô-ài ēng chóa-kin, chóa-pôaⁿ, chóa-poe". Hong-hiòng (1). 1989 nî 11 goe̍h.